безплатна доставка
на поръчки над 50 лв.
Cart Cart
02 4372440
Cart Cart

Hama Contact Cleaner

Контактен почистващ спрей HAMA за батерии и офис техника

Арт. номер: HAMA-113810
на път

Запитване за Hama Contact Cleaner

безплатна доставка
на поръчки над 50 лв.
Технически характеристики
Количество 400 ml

Контактен почистващ спрей, премахва корозия и замърсявания, премахва окисления и сулфидни наслоявания.
•    Премахва замърсяванията, без да наранява най-често използваните контактни повърхности.
•    С помощта на сламката достигате и до най-трудно-достъпните места.

Приложение:
•    Препоръчва се за почистване на контактните повърхности на батериите
•    Подходящ за: Батерии и устройства, компютри, факс машини, принтери.

Внимание: Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане.Може да избухне при нагряване.Може да причини сериозни наранявания при поглъщане и да доведе до задушаване. Може да причини сериозни раздразнения при допир с очите.При нужда от медицинска помощ, винаги носете опаковката със себе си. Пазете далеч от деца. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, огън и други топлинни източници. Не пушете в близост до спрея. Не изгаряйте дори празните опаковки. Използвайте само в открити пространства или добре проветриви помещения. При поглъщане веднага потърсете център за отравяния или медицинска помощ. При вдишване: Изведете човека на чист въздух и се уверете, че диша свободно. Ако попадне в очите:  изплаквайте обилно с вода в продължение на няколко минути. Ако ползвате контактни лещи, извадете ги и измийте обилно. Ако не се чувствате добре, потърсете медицинска помощ. Не се опитвайте да предизвиквате повръщане. Пазете от директна слънчева светлина и не излагайте на температури над 50°C.  Изхвърляйте на определените за отпасни отпадъци места.